Ostatná kompletizačná činnosť

  • hydroizolácie stavebných konštrukcií
    (striech, základových konštrukcií, bazénov, jazierok)
  • sendvičové opláštenie budov
  • strešné krytiny pre šikmé strechy – všetky druhy krytín
  • dodávka a realizácia klampiarskych prác