O nás

Spoločnosť M & T systémy, s.r.o Žilina vznikla dňa 25.06.2003 zápisom do obchodného registra v Žiline ako súkromná stavebno-obchodná spoločnosť.

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je výroba a montáž drevených nosných konštrukcií a realizácia striech – šikmých aj plochých (vrátane statického posúdenia a návrhu, hydroizolácií, tepelných izolácií, strešných krytín a klampiarskych prác) a obchodná činnosť (obklady, dlažby, sanita, doplnky, zrkadlá). Spoločnosť realizuje aj pokládkové a iné stavebné práce (vodárenské, elektro-inštalačné a murárske) v súvislosti s obchodnou činnosťou a dodáva a realizuje objekty zo systému drevených lepených panelov.

Odborná spôsobilosť a oprávnenie na vykonávanie činnosti firmy sú uvedené v obchodnom registri.