Lepené drevené nosné konštrukcie

  • statické posúdenie, návrh, výpočet a projektová dokumentácia
  • realizácia a montáž lepených drevených nosných konštrukcií
  • novostavby aj rekonštrukcie